نــخــورده سفــره‌ات جز خشک‌نانینــدیــده کـام تو جز استخوانیندارد آسمان

نظر : 0

ارسال کننده : Zero


ارسال نظر

جهت ارسال نظر وارد سایت شوید

لیست نظر ها